Lexicon, w poszukiwaniu Pięści Cesarza (#02)

Lexicon - acta est fabula
Iż prace nad Leksykonem rozpoczęto w 4153 roku Ery Oka, na samego wielkiego księcia Jacopo Bellafonte Wellingtona Federica da Montefeltro zlecenie. Iż to z jego to polecenia katedra Psychognozji i Devimancji w Urbino zbudowała Egzomat, który w przeciągu lat 4153-4159 ponad dwieście pragmabiopsji materiału z okresów Państwa Młodszego i Małego Renesansu Hyboryjskiego wykonał, wynikiem czego jest ostateczna Summa Wiedzy.

I że w akcji Leksykon wielu znamienitych badaczy udział brało, jak zaginiony baron Ahriman XXIII Hochenstauf Howick-Gray de Gonzaga i ágios Lorenzo il Nero, Téos Epískopos de Urbino, jednakże, z racji wielu niebezpieczeństw na które się wszyscy wystawiali podczas podróżowania po Imperium i że powodu braku przeszkolenia wojskowego - wstyd przyznać, iż tylko baron Ahriman XIII mógł poszczycić się wybitnym doświadczeniem na tym polu - większość z nich nigdy nie dotarła do Morhanu, ostatecznego terminu/stacji, po którym Egzomat miał zostać poddany pracom konserwującym.

Iż jak wspomniałem, na zlecenie księżniczki Kahlan de Veil, zostałem poproszony, jeszcze przed zaczęciem poszukiwań Pięści Cesarza, o przygotowanie ostatnich słów tych, którym nie zagra już żadna z pieśni.

 • Lina "Kagraj" Karint, badaczka - "Ciemności! Och, ciemności!";
 • Julius Rith, juk Momachy - "Pourtant j'avais quelque chose là!";
 • Alexandra ke'Nomas, łaziewniczka - "Dieu me pardonnera. C'est son metier.";
 • Matheo Korn, baron Fornalii - "Ale jak, do diabła, to ma mnie zabić.";
 • Mathias Ton, badacz z Derry - "Genug.";
 • Ernest Darnondr, władca księstwa Azur - "I wszystko przez moje pieniądze.";
 • Nelenestor, centaur z Miðthörnu - "Qualis artifex pereo!";
 • Skob vel Troip, szlachcic z Gmocmailu - "I'm tired of being the funniest person in the room.";
 • Sil "Skrytobójca" re'Cattu, badacz - "Nie trafiliby w słonia z tej odleg...";
 • Thomas Norge, badacz - "Ja odchodzę, ale państwo pozostanie.";
 • Frittat Eierkuchen, badacz - "Ci dranie mają mnie, ale nie dorwą wszystkich.".

Iż ostatecznie jednak, akcja Leksykon zakończyła się pełnym sukcesem, przynajmniej w mym przypadku. I że pokrzepiony tą myślą, umyśliwszy niezbędne pakunki, w drogę poza okręg Morhanu szybko pośpieszyłem, za towarzysza mego mając czcigodnego ágios Lorenza il Nero, Téos Epískopos de Urbino, z którym dzielić przyszło mi trudy poprzedniej naszej wyprawy.

0 opinii.:

Prześlij komentarz